11.02.2019 12:31

Sesiune de formare a membrilor Comisiilor de experți permanenți de specialitate ARACIS

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) organizează, în perioada 14-15 februarie 2019, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, o sesiune de formare a membrilor Comisiilor de experți permanenți de specialitate. Sesiunea este organizată în contextul revizuirii documentelor de vizită pentru evaluarea externă a programelor de studii de licență, a domeniilor de studii de masterat și a domeniilor de doctorat/ școlilor doctorale, precum și ca urmare a reînnoirii recente a componenței Comisiilor de experți permanenți de specialitate ARACIS.

La sesiune vor participa aproximativ 130 de persoane, respectiv cadre didactice și studenți membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate, lectori și reprezentanți ai personalului tehnic al ARACIS.

Principalele tematici care vor fi prezentate şi dezbătute pe durata acestei sesiuni sunt următoarele:

  1. Prevederi ale Metodologiei ARACIS din Anexa 1 la HG 1418/ 2006, modificată prin HG nr. 915/ 2017 pentru toate activitățile de evaluare externă;
  2. Documentele de vizită pentru autorizarea de funcționare provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a programelor de studii universitare de licență;
  3. Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor universitare de masterat;
  4. Ghidul de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat.

În cadrul sesiunii de formare vor avea loc și activități practice pe Comisii, pe baza documentelor prezentate.

Prin organizarea acestei sesiuni, ARACIS își continuă activitatea de perfecționare a experților evaluatori proprii, în conformitate cu prevederile Standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior și cu recomandările și sugestiile formulate în cadrul procesului de evaluare externă a ARACIS, coordonat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA).

Evaluarea externă derulată în anul 2018 a constatat că ARACIS operează în conformitate cu Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG). Menționăm că ENQA a reconfirmat, în septembrie 2018, calitatea ARACIS de agenție membră a ENQA pentru următorii cinci ani.

11 februarie 2019

ARACIS, Biroul Comunicare

E-mail: formare.evaluatori@aracis.ro

Telefon: 021.206.76.32

Pe durata sesiunii de formare ar putea fi realizate fotografii, care vor fi folosite pentru informare și comunicare cu privire la eveniment, prin publicarea pe pagina web www.aracis.ro, în cadrul Rapoartelor de activitate, în revista QAR sau în alte publicații ale agenției.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE