19.02.2019 09:44

COMUNICAT

 

Sesiune de formare a membrilor Comisiilor de experți permanenți de specialitate ARACIS

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în perioada 14-15 februarie 2019, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, o sesiune de formare a membrilor Comisiilor de experți permanenți de specialitate. Sesiunea a avut loc în contextul revizuirii documentelor de vizită pentru evaluarea externă a programelor de studii de licență, a domeniilor de studii de masterat și a domeniilor de doctorat/ școlilor doctorale, precum și ca urmare a reînnoirii recente a componenței Comisiilor de experți permanenți de specialitate ARACIS.

La sesiune au participat peste 120 de persoane, respectiv cadre didactice și studenți membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate, lectori și reprezentanți ai personalului tehnic al ARACIS.

Sesiunea de formare a cuprins prezentări generale, susținute în plen, și activități practice specifice fiecărei Comisii de experți permanenți de specialitate.

Prin organizarea acestei sesiuni, ARACIS își continuă activitatea de perfecționare a experților evaluatori proprii, în conformitate cu prevederile Standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior și cu recomandările și sugestiile formulate în cadrul procesului de evaluare externă a ARACIS, coordonat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA).

Prezentările susținute pe durata sesiunii sunt, în ordinea susținerii, următoarele:

  • · Documentele de vizită pentru autorizarea de funcționare provizorie/ acreditarea/ evaluarea periodică a programelor de studii universitare de licență. Identificarea, constatarea şi consemnarea aspectelor referitoare la „Eficacitatea educațională” – Prof. univ. dr. ing. Vasilica Stan, Membru al Consiliului ARACIS, Prof. univ. dr. ing. Dorian Cojocaru, Secretar general al Consiliului ARACIS

Programul sesiunii de formare

Fotografii sesiune de formare

18 februarie 2019

ARACIS, Compartimentul Organizare Evenimente

E-mail: formare.evaluatori@aracis.ro

Telefon: 021.206.76.32

Pe durata sesiunii de formare, cu acordul participanților, au fost realizate fotografii, care sunt folosite pentru informarea și comunicarea cu privire la eveniment, prin publicarea pe pagina web www.aracis.ro, în cadrul Rapoartelor de activitate, în revista QAR sau în alte publicații ale agenției.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE