23.05.2019 14:45

COMUNICAT

 

COMUNICAT

Sesiune de formare a studenților

în vederea înscrierii în Registrul Național al Evaluatorilor Studenți

În perioada 25 februarie – 01 martie 2019, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) au organizat, în București, cu sprijinul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), o sesiune de formare a studenților provenind din federațiile studențești recunoscute la nivel național, ANOSR, UNSR și Uniunea Studenților din România (USR), pentru ca aceștia să poată deveni studenți evaluatori.

La sesiune au participat aproximativ 50 de studenți înmatriculați la ciclurile de studii masterat și doctorat, propuși de acestea.

Tematica abordată în cadrul sesiunii a cuprins: prezentarea cadrului european și național al asigurării calității în învățământul superior, prezentarea cadrului european al calificărilor, Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior, rolul și atribuțiile evaluatorilor externi, Metodologia de evaluare externă a ARACIS, Codul de etică al ARACIS, Ghidurile de evaluare externă ale ARACIS, prezentarea stadiului de implementare în România a proiectului ”Baza de date privind rezultatele asigurării externe a calității  - DEQAR” etc.

De asemenea, sesiunea a conținut și o parte practică importantă care a constat în simularea unei vizite de evaluare externă, elaborarea fișei vizitei și a Raportului sintetic.

Ulterior, federațiile studențești vor elabora și vor trimite la ARACIS, solicitarea de includere în Registrul Național al Evaluatorilor Studenți (RNE-S) a studenților care au îndeplinit toate criteriile de evaluare a cunoștințelor.

După includerea în RNE-S, studenții vor putea fi propuși de federațiile studențești pentru a participa la evaluările externe derulate de ARACIS.

04 martie 2019

ARACIS, Compartimentul Organizare Evenimente

E-mail: office@aracis.ro

Telefon: 021.206.76.02
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE