Publicatii ARACIS

Prezentare CREDING Suceava - 23 mai 2019

Prezentare ANACEC Chisinau 28 martie 2019 - Lansare carte

Prezentare CNR Arad 2 febr. 2019 - Activitatea ARACIS

Prezentare CNR Arad Metodologie clasificare 2 febr.2019

Geneza si evolutia invatamantului superior din Romania 2018

Evolutia centenara a invatamantului in romania 2018

Prezentare ANACEC Chisinau 25 oct 2018 - I.Petrescu

Prezentare ANACEC Chisinau 25 oct 2018 - Activitatea ARACIS

Prezentare CNR Brasov Metodologie clasificare 2 febr. 2018 - Clasificare Scenariul 2

Prezentare CNR Brasov Metodologie clasificare 2 febr. 2018  - Clasificare Scenariul 1

Prezentare ARACIS EFQAF - Riga 25 nov. 2017

Raport de activitate ARACIS pe anul 2018

Raport de activitate ARACIS pe anul 2017

Sinteza principalelor modificări - Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior modificată prin Hotărârea Guvernului României nr. 915/2017 din 14/12/2017

Oferta și cererea de studii universitare de masterat în date statistice. Anul universitar 2017-2018

Oferta și cererea de studii universitare de doctorat în date statistice Anul universitar 2017-2018

Metode și criterii în vederea clasificării universităților pe bază de date statistice 2017-2018 (ședință CNR - 1-4 Februarie 2018 - Brașov)

 

Diagnoza domeniilor si a programelor de masterat in date statistice

Evaluarea externă a domeniilor și programelor de studii universitare de masterat - Sesiune de pregatire - USAMV Bucuresti - 10 noiembrie 2017

Oferta și cererea de programe de studii de masterat în date statistice - Prezentare Bucuresti 10 noiembrie 2017

Studii universitare de doctorat în date statistice - Prezentare Consiliul National al Rectorilor, 7-8 octombrie 2017

Raport de activitate ARACIS pe anul 2016

Raport de analiză - Evaluarea calității activității ARACIS


Stadiul implementării strategiei 2020 pentru învățământul terțiar Date statistice 2016

Asigurarea calității studiilor universitare de doctorat

Oferta sistemului de învățământ superior românesc


Prezentare ARACIS Date statistice inginerie_Iasi_mai 2017

Prezentări - Sesiunea de formare a experților evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS în intervalul 2014-2016, organizată de ARACIS în perioada 16-17 martie 2017, la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (arhiva rar)

Prezentare ARACIS Analiza Sondaj - CNR Brasov 30 martie 2017

Prezentare ARACIS date statistice - CNR Brașov 30 martie 2017

Prezentări - Sesiunea de formare a experților evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS în intervalul 2014-2016, organizată de ARACIS în perioada 23-24 februarie 2017, la Universitatea ”Transilvania” din Brașov (arhivă rar)

Raport de activitate ARACIS pe anul 2015

Raport de activitate ARACIS pe anul 2014

Dinamica ofertei programelor de studii de licență în perioada 2014/2015 - 2015/2016

Raport sintetic privind tendințele de evoluție a calității în învățământul superior - 2015

Policy Paper Politici și strategii instituționale în învățământul superior - 2015


Barometrul calității sistemului de învățământ superior - 2015


Quality Barometer 2016

Cod de Bune Practici pentru Departamentele de asigurarea calității din instituțiile de învățământ superior din România

Glosar - Termeni și definiții în asigurarea calității și acreditare în învățământul superior

Raport de activitate al Agentiei Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pe anul 2007

Raport de auto-evaluare: 2007-2008

Manualul evaluatorului calității programelor de studii universitare

Raport de activitate al ARACIS pe anul 2008

Raport de activitate al ARACIS pe anul 2009

Suport de curs pentru formarea evaluatorilor

Starea calității în învățământul superior. Barometrul calității - 2009

Indicatori primari și secundari pentru evaluarea calității - septembrie 2009

Starea calităţii în învăţământul superior. Barometrul calităţii - 2010

Raport de activitate al ARACIS pe anul 2010

Propunere de politici pentru încurajarea diversității instituționale în învățământul superior

Calitatea învățământului superior din România


Raport de activitate al ARACIS pe anul 2011

Raport de activitate al ARACIS pe anul 2012


Raport de autoevaluare al ARACIS pe anul 2013ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE