02.12.2019 13:31

Programul vizitelor de evaluare externă (02.12.2019-06.12.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 02.12.2019-06.12.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1.  Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

3. Universitatea din Petroșani

4. Universitatea Politehnica Timișoara

5. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

6. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

7. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

8. Universitatea din Craiova

9. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

10. Universitatea „Artifex” din București

11. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE