09.12.2019 13:31

Programul vizitelor de evaluare externă (09.12.2019-13.12.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 09.12.2019-13.12.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1.  Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea „Titu Maiorescu” din București

3. Universitatea Politehnica Timișoara

4. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

5. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

6. Universitatea din Oradea

7. Academia de Studii Economice din București

8. Universitatea „Bioterra” din București

9. Universitatea Ecologică din București

10. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

11. Universitatea „Agora” din Municipiul Oradea

12. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

13. Universitatea din Pitești

14. Universitatea Tehnică „Gherghe Asachi” din Iași

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE