17.12.2019 08:31

Programul vizitelor de evaluare externă (16.12.2019-20.12.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 16.12.2019-20.12.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1.  Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

3. Universitatea „Petre Andrei” din Iași
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE