06.01.2020 10:49

Programul vizitelor de evaluare externă (06.01.2020-10.01.2020)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 06.01.2020-10.01.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1.  Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

3. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

4. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

5. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

6. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE