13.01.2020 10:45

Programul vizitelor de evaluare externă (13.01.2020-17.01.2020)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 13.01.2020-17.01.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3. Universitatea „Artifex” din București

4. Universitatea Politehnica Timișoara

5. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE