20.01.2020 09:42

Programul vizitelor de evaluare externă (20.01.2020-24.01.2020)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 20.01.2020-24.01.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

2. Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca

3. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

4. Unviersitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

5. Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

6. Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

7. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

8. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE