28.01.2020 09:41

Programul vizitelor de evaluare externă (27.01.2020-31.01.2020)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 27.01.2020-31.01.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Universitatea de Vest din Timișoara

3. Universitatea „Agora” din Municipiul Oradea

4. Academia de Studii Economice din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE