03.02.2020 09:34

Programul vizitelor de evaluare externă (03.02.2020-07.02.2020)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 03.02.2020-07.02.2020 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea de Vest din Timișoara

2. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

3. Universitatea Creștină „Partium” din Oradea

4. Universitatea Creștina „Dimitrie Cantemir” din București

5. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

6. Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov

7. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

8. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE