Aprilie 2010

I. PERSPECTIVA STUDENŢILOR ASUPRA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

Analizând trecutul, trăind prezentul şi prefigurând viitorul prin ochii studenţilor (p. 5-14)
Ioan Curtu, Mariana Domnica Stanciu, Mircea Ivănescu, Mihai Floroiu

După 5 ani de implementare a procesului de la Bologna. Perspective ale învăţământului superior românesc din perspectiva studenţilor (p. 15-21)
Alina C. Gavra, Daniela Alexe, Irina Drexler

Student cu competenţe globale – o perspectivă asupra învăţământului superior din România (p. 22-23)
Andra Camelia Cordoș

Dimensiunea internaţională a implicării studenţilor în politicile educaţionale. Specificul României (p. 24-29)
Carmen Dobocan

Quality Assurance is a Process of Growing Up (p. 30-31)
Koen Geven

II. DEZBATERI ASUPRA SOLUŢIILOR ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR

Participarea studenţilor în procesul de evaluare a asigurării calităţii în instituţiile de învăţământ superior din România (p. 35-51)
Viorel Proteasa

Guvernanţa reţelelor parteneriale în domeniul educaţional şi profesional (p. 52-61)
Anton Hadar, Nicu Bîzdoacã

III. RECENZII

Alberto Amaral, Guy Neave, Christine Musselin, Peter Maassen (eds.), European Integration and the Governance of Higher Education and Research, Springer, 2009. (p. 63-65)
Alin Remus Nicula

IV. DIN ACTIVITATEA ARACIS

Vizită de lucru în Franţa – 05 - 11 aprilie 2010 (p. 69-73)

Conferinţa de lansarea Barometrului Calităţii 2009 „Starea calităţii în învăţământul superior din România 2009” (p. 74-76)

Anunţuri conferinţe naţionale şi internaţionale (p. 79-82)

 

Conținut integral - Revista QAR vol. II, nr. 1ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE