Informatii publice

Atribuțiile ce decurg din dispozițiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția activităților desfășurate în relația cu mass-media, sunt îndeplinite de Serviciul Relaţii publice, Registratură, Arhivă şi Secretariat. Persoana desemnată este Aureliu Perdeleanu, inspector de specialitate.

Tel: 021 2067 620

E-mail: informatiipublice@aracis.ro

Adresa: ARACIS, bd. Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti

Formular-tip Legea nr. 544

Reclamaţia (1) Legea nr. 544

Reclamaţia (2) Legea nr. 544

 

Situații financiare ARACIS

 

Situația financiară pentru anul 2018

 

Situația financiară pentru anul 2017

 

Situația financiară pentru anul 2016

 

Situația financiară pentru anul 2015

 

Situația financiară pentru anul 2014

 

Situația financiară pentru anul 2013

 

Situația financiară pentru anul 2011 și raportul auditorului independent

 

Raportul de autoevaluare al ARACIS

 

Scrisoare de intenţie pentru selectarea de potenţiali parteneri în cadrul propunerilor de proiecte POSDRU ce urmează a fi depuse de ARACIS (publicat în data de 26.06.2013)

Model fişa partenerului şi Model scrisoare de intenţie (publicat în data de 01.07.2013)

Transparența veniturilor din salarii

Lista funcțiilor ARACIS - 30 septembrie 2017

Lista funcțiilor ARACIS - 31 martie 2018

Lista funcțiilor ARACIS - 30 septembrie 2018

Lista funcțiilor ARACIS - 31 martie 2019

Lista funcțiilor ARACIS - 30 septembrie 2019

Programul anual al achizițiilor publice

Programul anual al achizițiilor publice ale ARACIS 2019

Programul anual al achizițiilor publice ale ARACIS 2019 V7

Buget de venituri și cheltuieli 2019 și raportul de execuție bugetară la data de 31 august 2019

Bugetul de venituri și cheltuieli 2019

Raportul de execuție bugetară la data de 31 august 2019

Contracte aflate in derulare in anul 2019

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE