Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS

Contract POSDRU/155/1.2/S/141894

Echipa proiectului

Activitățile proiectului:

PL I. Activități de management și monitorizare a proiectului:

I.1. Management strategic și tehnic

I.2. Management financiar

I.3. Achiziții

I.4. Monitorizare și evaluare

PL II. Evaluare a calității și acreditare:

II.1. Evaluarea externă, la nivel instituțional, a 20 de universități

II.2. Evaluarea stării calității sistemului național de învățământ superior

PL III. Elaborarea de indicatori de evaluare a calității și compatibilizare la nivel de sistem:

III.1. Elaborarea/revizuirea și pilotarea indicatorilor de asigurare a calității

III.2. Compatibilizare instituțională a indicatorilor

PL IV. Analiză de sistem: calitatea în învățământul superior românesc

IV.1. Realizarea unei cercetări pentru măsurarea percepției angajatorilor, cadrelor didactice universitare și studenților față de politicile și calitatea învățământului superior românesc la nivel de sistem

IV.2. Barometrul Calității Sistemului de Învățământ Superior 2015 (click aici)

IV.3. Policy Paper 2015 (click aici)

PL V. Internaționalizare, schimb de bune practici, comunicare în asigurarea calității învățământului superior românesc:

V.1. Participarea experților în asigurarea calității la activități de identificare și diseminare

V.2. Workshop în domeniul asigurării calității

V.3. Sesiuni de formare a actorilor relevanți la nivel de sistem

V.4. Comunicare, informare și publicitate

Contact

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE