Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

I.1 Management strategic si tehnic

1.1 Identitate vizuală proiect QUALITAS:

- Antet landscape proiect QUALITAS

- Antet portrait proiect QUALITAS

1.2 Anunțuri privind selectarea de experți pe termen scurt

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță selecția de experți pe termen scurt în cadrul proiectului strategic ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS” POSDRU/155/1.2/S/141894

Termenul de depunere a dosarelor pentru a participa la procesul de selecție este 10 decembrie 2014, ora 16:00 (acestea se depun la Registratura ARACIS, et 1).

Mai multe detalii privind selecția de experți pe termen scurt găsiți în:

Anunț selecție experți

Cerere de înscriere

Rezultatul selecției de experți pe termen scurt poate fi consultat accesând documentele de mai jos:

Proces verbal selecție

Rezultat selecție

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS în perioada decembrie 2014 –septembrie 2015, implementează proiectul ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc –QUALITAS” cod proiect POSDRU/155/1.2/S/141894.

Având în vedere acțiunile care urmează a fi realizate până la finalul perioadei de implementare a proiectului și necesitatea asigurării personalului de specialitate în cadrul echipei proiectului, la Pachetul de lucru IV (PL IV), este prevăzută selecția de Experți pe Termen Scurt în vederea realizării activitățiilor aferente pachetului de lucru, respectiv obținerii de rezultate scontate.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru a participa la procesul de selecție este 19 ianuarie 2014, ora 14.00 (acestea se depun la Registratura ARACIS).

Mai multe detalii gasiti in documentul de mai jos:

Anunț selecție experti TS

Detalii privind rezultatele selecției găsiți mai jos:

Anexa 1 - Proces verbal

Anexa 2 - Tabel rezultat selecție

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior continuă implementarea, până în luna octombrie 2015, proiectului Dezvoltarea și consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc - QUALITAS, POSDRU/155/1.2/S/141894, Cod proiect 141894.

Având în vedere acţiunile ce urmează a fi realizate până la finalul perioadei de implementare a proiectului şi necesitatea asigurării personalului de specialitate, în cadrul Pachetului de lucru V este prevăzută selecția de Experţi pe Termen Scurt.Termenul de depunere a dosarelor pentru a participa la procesul de selecţie este 21 ianuarie 2015, ora 14.00 (acestea se depun la Registratura ARACIS, et. 1).

Mai multe detalii privind selecția găsiți în:

Anunț selecție

Cerere de inscriere

Detalii privind rezultatele selecției găsiți mai jos:

Proces verbal

Tabel rezultat selecție

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior continuă implementarea, până în luna octombrie 2015, proiectului Dezvoltarea și consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc - QUALITAS, POSDRU/155/1.2/S/141894, Cod proiect 141894.

Având în vedere acţiunile ce urmează a fi realizate până la finalul perioadei de implementare a proiectului şi necesitatea asigurării personalului de specialitate, în cadrul Pachetului de lucru V este prevăzută selecția de Experţi pe Termen Scurt.

Termenul de depunere a dosarelor pentru a participa la procesul de selecţie este 24 aprilie 2015, ora 14.00 (acestea se depun la Registratura ARACIS).

Mai multe detalii privind selecția găsiți în:

Anunț selecție ETS PL V

Cerere de inscriere

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior – ARACIS implementează, până în luna decembrie 2015, proiectul ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc – QUALITAS”, cod proiect POSDRU/155/1.2/S/141894.

Având în vedere acțiunile care urmează a fi realizate până la finalul perioadei de implementare a proiectului și necesitatea asigurării personalului de specialitate în cadrul echipei proiectului, la Pachetul de lucru IV (PL IV), este prevăzută selecția de Experți pe Termen Scurt în vederea realizării activităților aferente pachetului de lucru, respectiv obținerii de rezultate scontate.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru a participa la procesul de selecție este 26 octombrie 2015, ora 10.00 (acestea se depun la Registratura ARACIS).

Mai multe detalii găsiți in documentul de mai jos:

Anunț selecție ETS PL IV

Cerere de înscriere

Tabel privind rezultatul selecției

I.2 Management financiar

I.3 Achiziții

Anunț de servicii de audit financiar

Anunț furnizare materiale publicitare

Anunț închiriere sală

Anunț servicii de catering

Anunț servicii de traducere

Anunț servicii de cercetare socială

Anunț achiziție computere portabile (laptop-uri)

Anunț achiziție de servicii pentru evenimente

Anunț achiziție de servicii pentru evenimente

Anunț achiziție de servicii tipografice

 

 

I.4 Monitorizare și evaluare

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizități www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului RomânieiENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE