Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activitatea PL II - Evaluare a calității și acreditare

Obiective specifice:

1. Evaluarea stării calității sistemului național de învățământ superior în vederea fundamentării pe baze empirice valide a propunerilor de ajustare a politicilor și metodologiilor de evaluare și asigurare a calității

2. Autoevaluarea și evaluarea externă periodică a universităților și programelor de studii oferite de acestea, dar și formularea de propuneri de ajustare continua a metodologiei și ghidurilor de evaluare

Nr.ctr.

SUBACTIVITATEA

REZULTATE PRINCIPALE

II.1

Evaluarea externă şi internă a 20 de universităţi, proces care cuprinde selectarea universităților sprijinite și stabilirea calendarului evaluărilor, comunicarea cu universitățile în vederea realizării rapoartelor de autoevaluare, contractarea experților pe termen scurt pentru misiunile de evaluare a calității și acreditare, analiza rapoartelor de autoevaluare și verificarea datelor introduse în baza de date a solicitantului, organizarea vizitelor de evaluare externă și realizarea rapoartelor de evaluare, analiza rapoartelor de evaluare, adoptarea și transmiterea acestora către universități

20 rapoarte de autoevaluare a universităților sprijinite

20 vizite de evaluare externă a universităților sprijinite

20 rapoarte de evaluare externă realizate, adoptate și transmise către universitățile sprijinite

II.2

Evaluarea stării calității sistemului național de învățământ superior și identificarea căilor de îmbunătățire a sistemului de evaluare și asigurare a calității în învățământul superior pe baza analizei datelor existente în baza de date a solicitantului cu privire la universitățile care au fost evaluate instituțional anterior, a datelor furnizate de universitățile implicate în procesul de evaluare instituțională şi a datelor din formularele de feedback (anchetă sociologică) completate de universitățile sprijinite

1 raport sintetic privind tendințele de evoluție a calității învățământului superior în urma evaluărilor realizate

1 raport cu propuneri de ajustare a politicilor și metodologiilor de evaluare și asigurare a calității în învățământul superior

Membrii echipei activității PL II – Experți pe termen lung

Nume prenume

Rolul în PL II

Mircea Neagoe

Coordonator

Ștefan Stanciu

Expert senior

Codruța Jaliu

Asistent

Crina Rădulescu

Asistent

 

 

II.1. Evaluarea externă, la nivel instituțional, a 20 de universități

În cadrul acestei activități au fost evaluate instituțional 20 de universități, selectate pe baza mai multor criterii: au avut prioritate universitățile care nu au mai fost evaluate în ultimii 5 ani, s-a avut în vedere asigurarea egalității de șanse, proveniența din regiuni de dezvoltare diferite, cu diverse forme de proprietate (publice sau private) și cu diverse tipuri de organizare (universități specializate și generaliste).

Lista universităților selectate pentru a fi sprijinite prin proiectul ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS”

Procedură operațională pentru selectarea a minimum 20 de instituții de învățământ superior sprijinite prin proiectul ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS”

Criterii de selecție a instituțiilor de învățământ superior ce urmează a fi sprijinite prin proiectul ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc - QUALITAS”

Lista extinsă a instituțiilor de învățământ superior acreditate care nu au mai parcurs procedurile de evaluare periodică instituțională în ultimii 5 ani, în conformitate cu baza de date curentă a ARACIS

Imagini din perioada vizitelor de evaluare externă instituțională 2014-2015

CONȚINUTUL DOCUMENTELOR DE AUTOEVALUARE DEPUSE DE CĂTRE UNIVERSITĂȚI LA ARACIS PENTRU EVALUAREA EXTERNĂ LA NIVEL INSTITUȚIONAL

A. Raportul de evaluare internă (autoevaluare instituțională)

 • trebuie să fie structurat pe aproximativ 40-60 de pagini și se prezintă pe hârtie și în format electronic (un exemplar pe suport hârtie în limba română, respectiv limba engleză și cinci exemplare pe suport electronic în limba română, respectiv un exemplar pe suport electronic în limba engleza);
 • trebuie să fie structurat pe cele trei domenii din cadrul Metodologiei ARACIS - Capacitate instituțională, Eficacitate educațională și Managementul Calității;
 • toate documentele prezentate în format electronic vor fi scrise cu caractere Arial, cu dimensiunea fontului 11, la 1,5 rânduri. Documentele vor fi prezentate atât în format Word, cât și în format pdf;
 • Anexele și documentele suplimentare se prezintă numai în format electronic.
 • Anexele, în format electronic - conțin datele necesare solicitate în Fișa vizitei la nivel instituțional, secțiunile a) și b) prezentate mai jos:

Universitatea evaluată trebuie să pregătească și să prezinte la momentul vizitei de evaluare, următoarele Anexe obligatorii:

B. Raportul de autoevaluare la nivel de programe

 • trebuie să fie structurat pe aproximativ 40-60 de pagini și se prezintă pe hârtie și în format electronic, în limba română (un exemplar pe suport hârtie și trei exemplare pe suport electronic);
 • trebuie să fie structurat pe cele trei domenii din cadrul Metodologiei ARACIS - Capacitate instituțională, Eficacitate educațională și Managementul Calității.
 • toate documentele prezentate în format electronic vor fi scrise cu caractere Arial, cu dimensiunea fontului 11, la 1,5 rânduri. Documentele vor fi prezentate atât în format word, cât și în format pdf;
 • Anexele și documentele suplimentare se prezintă numai în format electronic;

Universitatea evaluată trebuie să pregătească și să prezinte la momentul vizitei de evaluare următoarele Anexe obligatorii:

 

Forma de învățământ cu frecvență (IF):

Forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR):

Forma de învățământ la distanță (ID):

C. Raportul de autoevaluare elaborat de studenți:

Reprezintă un raport liber, elaborat de studenții universității, cuprinzând opiniile liber exprimate ale studenților universității. Prezentăm câteva modele oferite de ANOSR.

Documentele de autoevaluare ale instituţiei trebuie:

 • să fie oneste şi relevante;
 • să fie concise şi argumentate prin documente anexate, accesibile echipei de evaluare (fiecare afirmaţie din Raportul de autoevaluare trebuie să fie susţinută de anexe justificative ce trebuie să fie menţionate în Raport, de preferat cu posibilitatea de a fi accesate);
 • să ofere o perspectivă largă la nivel instituţional;
 • să prezinte un echilibru corespunzător între descriere şi autoevaluare.

Pentru toate instituţiile de învăţământ superior, Raportul de autoevaluare la nivel instituţional va prezenta un capitol distinct privind implementarea măsurilor rezultate în urma recomandărilor din evaluări anterioare realizate de ARACIS.

* Mențiune: pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior - Partea a III-a: Evaluarea externă a calității academice din instituțiile de învățământ superior acreditate, disponibil la adresa: http://www.aracis.ro/proceduri/

 


1. Universitatea Politehnică din București - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UPB.pdf

Raport_sintetic_UPBucuresti_EN.pdf

Raport_Consiliu_c6358b.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_f27989.pdf

Raport_comisie_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_072d91.pdf

Raport_studenti_19cc94.pdf

Scrisoare_ARACIS_a38a6e.pdf

Scrisoare_raspuns_UPB.pdf

Brosura_UPB_1.pdf

2. Universitatea Tehnică de Construcții din București - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UTCB.pdf

Raport_sintetic_UTCB_EN.pdf

Raport_Consiliu_95e600.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_dede8b.pdf

Raport_sintetic_UTCB.pdf

Raport_studenti_2bbdd3.pdf

Scrisoare_ARACIS_35fb3e.pdf

Scrisoare_raspuns_UTCB.pdf

Brosura_UTCB_2.pdf

3. Universitatea Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București -Rezultate evaluare instituțională - 2015

Raport_sintetic_Usamv_Bucuresti.pdf

Raport_sintetic_USAMV_B_EN.pdf

Raport_Consiliu_cf4126.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_a9ae17.pdf

Raport_studenti_37e6cc.pdf

Scrisoare_ARACIS_a999fd.pdf

Scrisoare_raspuns_USAMB_Bucuresti.pdf

Brosura_Usamv_Bucuresti_3.pdf

4. Universitatea din București - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UB.pdf

Raport_sintetic_UnivBucuresti_EN.pdf

Raport_Consiliu_81e773.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_6fd72a.pdf

Raport_studenti_7c59c7.pdf

Scrisoare_ARACIS_41d59a.pdf

Scrisoare_raspuns_UniBuc.pdf

Brosura_UB_4.pdf

5. Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UMF.pdf

Raport_sintetic_UMF_C_Davila_B_EN.pdf

Raport_Consiliu_e04030.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_9301b3.pdf

Raport_studenti_d3f75b.pdf

Scrisoare_ARACIS_336994.pdf

Scrisoare_raspuns_UMF_Bucuresti.pdf

Brosura_UMF_5.pdf

6. Universitatea Națională de Arte din București - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UNARTE.pdf

Raport_Consiliu_7ba268.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_1c1354.pdf

Raport_studenti_.pdf

Scrisoare_ARACIS_78a1ba.pdf

Scrisoare_raspuns_UnArte.pdf

Brosura_UNARTE_6.pdf

7. Școala Națională de Studii Politice și Administrative - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_SNSPA.pdf

Raport_sintetic_SNSPA_B_EN.pdf

Raport_Consiliu_9f1fe9.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_9c78dd.pdf

Raport_studenti_6b33a8.pdf

Scrisoare_ARACIS_e61c59.pdf

Scrisoare_raspuns_SNSPA.pdf

Brosura_SNSPA_7.pdf

8. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UAB.pdf

Raport_sintetic_UAB_Alba_Iulia_EN.pdf

Raport_Comisie_consultativa_d94687.pdf

Raport_Comisie_consultativa_9712d3.pdf

Raport_Consiliu_3a5bb8.pdf

Raport_Consiliu_bfe7a5.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_9baae8.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_d50b50.pdf

Raport_Director_de_misiune_si_coordonator_a63334.pdf

Raport_Director_de_misiune_si_coordonator_925f6b.pdf

Raport_evaluator_strain_8d3c15.pdf

Raport_evaluator_strain_1bd02d.pdf

Raport_studenti_b19783.pdf

Scrisoare_ARACIS_8d2e1a.pdf

Scrisoare_raspuns_UAB.pdf

Brosura_UAB_8.pdf

9. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UBB.pdf

Raport_sintetic_UBB_CJ_EN.pdf

Raport_Consiliu_8fe32d.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_5bb524.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_578180.pdf

Raport_studenti_6e3050.pdf

Scrisoare_ARACIS_edf67e.pdf

Scrisoare_raspuns_UBB.pdf

Brosura_UBB_9.pdf

10. Universitatea din Craiova - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UC.pdf

Raport_sintetic_U_Craiova_EN.pdf

Raport_Consiliu_d942b1.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_41de46.pdf

Raport_studenti_942a0e.pdf

Scrisoare_ARACIS_7dc36a.pdf

Scrisoare_raspuns_UCV.pdf

Brosura_UC.pdf

11. Universitatea Tehnică „Ghe Asachi” din Iași - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UTGA.pdf

Raport_sintetic_UTGA_Iasi_EN.pdf

Raport_Consiliu_a8d51d.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_fd2d1b.pdf

Raport_sintetic_evaluare_institutionala.pdf

Raport_studenti_04a898.pdf

Scrisoare_ARACIS_23c9aa.pdf

Scrisoare_raspuns_UTIASI.pdf

Brosura_UTGA.pdf

12. Universitatea de Arte „G.Enescu” din Iași - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UAGE.pdf

Raport_sintetic_UAGE_Iasi_EN.pdf

Raport_Consiliu_3f7c80.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_b497c1.pdf

Raport_sintetic_evaluare_institutionala.pdf

Raport_studenti_882448.pdf

Scrisoare_ARACIS_020f65.pdf

Scrisoare_raspuns_UGE.pdf

Brosura_UAGE.pdf

13. Universitatea din Petroșani - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UP.pdf

Raport_sintetic_UPET_EN.pdf

Raport_Comisie_consultativa_726797.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_1e0e41.pdf

Raport_consiliu_ARACIS.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_6c1e16.pdf

Raport_studenti_30bf83.pdf

Scrisoare_ARACIS_36d67e.pdf

Scrisoare_raspuns_UP.pdf

Brosura_UP.pdf

14. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UEMR.pdf

Raport_sintetic_UEM_Resita_EN.pdf

Nota_privind_raportul_de_evaluare_institutionala.pdf

Raport_Consiliu_f13d64.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_48a943.pdf

Raport_studenti_3a5675.pdf

Scrisoare_ARACIS_2fca23.pdf

Brosura_UEMR.pdf

15. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UPMT.pdf

Raport_sintetic_UPM_Tg_M_EN.pdf

Raport_Consiliu_c7be4e.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_5f5754.pdf

Raport_studenti_413b9e.pdf

Scrisoare_ARACIS_9b8395.pdf

Scrisoare_raspuns_UPM.pdf

Brosura_UPMT.pdf

16. Universitatea Politehnica din Timișoara - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UPT.pdf

Raport_sintetic_UP_Timisoara_EN.pdf

Raport_Consiliu_b0c9ed.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_5574d9.pdf

Raport_sintetic_evaluare_institutionala.pdf

Raport_studenti_9b6e23.pdf

Scrisoare_ARACIS_b58535.pdf

Scrisoare_raspuns_UPT.pdf

Brosura_USAMVBT.pdf

17. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Regele Mihai I al României” a Banatului din Timișoara - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_USAMVBT.pdf

Raport_sintetic_USAMV_Timisoara_EN.pdf

Raport_Consiliu_33ebe3.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_efedec.pdf

Raport_sintetic.pdf

Raport_studenti_313d22.pdf

Scrisoare_ARACIS_0458b4.pdf

Scrisoare_raspuns_USAMV_Timisoara.pdf

18. Universitatea de Vest din Timișoara - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UVT.pdf

Raport_sintetic_UV_Timisoara_EN.pdf

Raport_Consiliu_143bd0.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_28ca61.pdf

Raport_studenti_809c7d.pdf

Scrisoare_ARACIS_b3d1d1.pdf

Scrisoare_raspuns_UVT.pdf

Brosura_UVT.pdf

19. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_UCDC.pdf

Raport_sintetic_UCDC_B_EN.pdf

Raport_Consiliu_d3f99a.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonato.pdf

Raport_evaluator_strain_768cb5.pdf

Raport_studenti_9682fb.pdf

Scrisoare_ARACIS_3a271d.pdf

Scrisoare_raspuns_UCDC.pdf

Brosura_Universitatea_Dimitrie_Cantemir.pdf

20. Universitatea Româno-Americană din București - Rezultate evaluare instituțională 2015

Raport_sintetic_URA.pdf

Raport_sintetic_URA_Bucuresti_EN.pdf

Raport_Consiliu_c6b3a2.pdf

Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii.pdf

Raport_comisia_consultativa.pdf

Raport_director_de_misiune_si_coordonator.pdf

Raport_evaluator_strain_f2110e.pdf

Raport_studenti_8417ce.pdf

Scrisoare_ARACIS_59d01a.pdf

Scrisoare_raspuns_URA.pdf

Brosura_URA_Bucuresti.pdf

II.2 Evaluarea stării calității sistemului național de învățământ superior și identificarea căilor de îmbunătățire a sistemului de evaluare și asigurare a calității în învățământul superior

Analiza comparativă a datelor furnizate în 2014-2015 de cele 20 de universitățile sprijinite cu datele existente în baza de date ARACIS cu privire la aceste universități a permis identificarea traseului dinamic (trecut-prezent-viitor) al evoluției calității învățământului superior utilizând:

1. O bază de date cu cca 600 indicatori de performanță - http://db.aracis.ro/, completată de universitățile sprijinite prin proiectul Qualitas în anul universitar 2014-2015 respectiv în anul universitar 2008-2009 (trecut-prezent).

2. Datele rapoartelor instituționale pentru cele 20 universități selectate pentru evaluare în perioada 2014-2015 respectiv ale rapoartele acestora de la ultima evaluare instituțională (trecut-prezent).

3. Datele din Ancheta sociologică PL II – QUALITAS (prezent-viitor).

În Raportul sintetic privind tendințele de evoluție a calității învățământului superior în urma evaluărilor realizate sunt surprinse dinamica sistemului de asigurare şi evaluare a calităţii învăţământului superior și o proiecţie asupra tendinţelor calității în învățământul universitar românesc. Acest raport a fost elaborat în limba română și în limba engleză.

Raport sintetic privind tendințele de evoluție a calității în învățământul superior în urma evaluărilor realizate

Summary report on trends in the evolution of quality in higher education following the assessments made

Propunerile de ajustare a politicilor şi metodologiilor de evaluare şi asigurare a calităţii în învăţământul superior au fost formulate pornind de la analiza comparativă a tendinţelor de evoluţie a stării calităţii învăţământului superior românesc pe baza datelor din rapoartele de evaluare instituţională din perioadele 2008-2009 şi 2014-2015, a informaţiilor existente în baza de date ARACIS şi a opiniilor formulate de universităţile evaluate instituţional în perioada 2014-2015.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE