Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activitatea PL IV. - Analiză de sistem: calitatea în învățământul superior românesc

Nr.ctr.

SUBACTIVITATEA

REZULTATE

IV.1

Realizarea a trei sondaje coordonate de către Beneficiar şi subcontractate unei companii specializate pe eșantioane reprezentative de angajatori, cadre didactice universitare si respectiv studenți pentru măsurarea percepției acestora fată de politicile şi calitatea învățământului superior românesc la nivel de sistem

3 sondaje de opinie privind calitatea învățământului superior, realizate in rândul populației de cadre didactice (1), studenți (2) si angajatori (3); 30 de interviuri cu reprezentanții categoriilor enumerate.

IV.2

Realizarea Barometrului Calitatii ce cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei sondaje, a datelor rezultate din evaluarea externa si interna a Universitatilor precum si alte date de sistem

Barometru al Calitatii invatamantului superior

IV. 3

Elaborarea unui Policy Paper la finalul proiectului. Formularea de concluzii şi propunerea de politici privind îmbunătățirea calității la nivel de sistem şi pe tipuri de instituții

Un document cu privire la concluziile desprinse in urma analizei instituționale - Policy Paper care sa recomande politici de îmbunătățire a calității învățământului superior la finalul proiectului Barometrul Calității si Policy Paper se vor publica in limbile romana si engleza.

Membrii echipei activității PL IV – Experți pe termen lung

 

Nume prenume

Calitatea in PL IV

Gogu Emilia

Coordonator

Iucu Bumbu Romiță

Coordonator

Mihăescu Constanta

Expert senior

Păunescu Mihai

Expert senior

Sârbu Oana

Asistent – expert ARACIS

 

 

IV.1 Realizarea unei cercetări pentru măsurarea percepției angajatorilor, cadrelor didactice universitare și studenților față de politicile și calitatea învățământului superior românesc la nivel de sistem

Distribuire chestionare online

A. QUALITAS ARACIS. Chestionar pentru cadre didactice

http://www.surveygizmo.com/s3/2316881/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-cadre-didactice

B. QUALITAS ARACIS. Chestionar pentru studenti

http://www.surveygizmo.com/s3/2320618/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-studenti

C. QUALITAS ARACIS. Chestionar pentru angajatori

www.surveygizmo.com/s3/2320523/QUALITAS-ARACIS-Chestionar-pentru-angajatori

Mai multe detalii găsiți pe:

Solicitare privind distribuire chestionare online

IV.2. Barometrul Calității Sistemului de Învățământ Superior 2015

Barometrul Calității Sistemului de Învățământ Superior 2015 (BCSIS -2015) își propune să fie un instrument util și de referință în analiza stării și a calității Sistemului Național de Învățământ Superior, a tendinței și a interdependențelor mediului academic cu piața munci.

BCSIS-2015 poate fi considerat un ghid și un instrument de constatare, analiză și corelare a fenomenelor complexe existente în mediul academic românesc. Analiza statistică a celor mai semnificativi indicatori, oferă o imagine concretă și de ansamblu, asupra stării și dinamicii sistemului educațional superior al României în perioada 2000-2015.

Barometrul Calității 2015 este structurat astfel (click aici):

Partea I. Contextul european al sistemului de învățământ superior

Partea II. Analiza stării sistemului de învățământ superior românesc în perioada 2000-2014

Partea III. Analiza și interpretarea statistică a percepțiilor privind calitatea în învățământul superior

Partea IV. Evoluții și tendințe ale învățământului superior din perspectiva construcției ariei europene a educației universitare (EHEA / SEIS) – consecințe în planul politicilor educaționale pentru asigurarea calității

Partea V. Instrumente de analiză și corelație a sistemului național de învățământ superior.

Anexe

Bibliografie

IV.3. Policy Paper

Policy Paper-2015 (click aici) este o sinteză a principalelor tendințe în învățământul superior și o încercare de a formula o perspectivă adresată organizațiilor decidente cu privire politicile cheie din domeniu.

Policy Paper-2015, are drept scop de a oferi factorilor de decizie, recomandări, politici concrete privind asigurarea și îmbunătățirea calității Sistemului Național de Învățământ Superior, în vederea sporirii competitivității pe plan național și internațional a mediului universitar. El formulează o bază relațională pe care se pot implementa procesele de schimbare și dezvoltare în domeniul învățământului superior din Romania.

Considerăm că, Policy Paper-2015 prezintă propuneri concrete adresate Sistemului de Învățământ Superior, menite să depășească principalele dificultăți, pe care instituțiile de învățământ superior le au în ceea ce privește asigurarea calității.

 

Dorim să mulțumim tuturor experților PL IV și colaboratorilor, pentru contribuțiile semnificative la realizarea Barometrului Calității 2015 și Policy Paper.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE