Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activitatea PL V. - Internaționalizare, schimb de bune practici, comunicare în asigurarea calității învățământului superior romanesc

Nr.ctr.

SUBACTIVITĂȚI

REZULTATE

V.1

Participarea experților în asigurarea calității la activități în domeniul asigurării calității, politicilor educaționale etc., activități relevante atât pentru diseminarea abordărilor cu privire la asigurarea calității în învățământul superior cât și pentru identificarea și diseminarea celor mai recente abordări și contribuții în domeniu

10 membri ai comisiilor de asigurare a calității la nivel național, participanți la conferințe internaționale având tematica relevanta pentru domeniul asigurării calității in învățământul superior sau pentru domenii conexe

V.2

Organizarea unui workshop în domeniul asigurării calității pe problematici generale și specifice ale asigurării calității

Participanți la workshop: personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare (10 de persoane), Personal implicat în dezvoltarea si managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate (20 de persoane), Personal implicat în elaborarea politicilor în învățământul superior (5 persoane), membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități (65 de persoane).

V. 3

Formarea actorilor relevanți la nivel de sistem în domeniul evaluării calității academice

V.3.1 Elaborarea modulului și a materialelor de formare; definirea competențelor dobândite

Materiale specifice pentru formarea evaluatorilor calității elaborate

V.3.2 Selectarea grupului țintă care va fi format în cadrul sesiunilor de formare

Un grup ținta de 240 de persoane care participa la sesiunile de formare selectat

 

V.3.3 Pregătirea și realizarea sesiunilor de formare în teritoriu

8 sesiuni de formare organizate in teritoriu, cate una in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare

V.3.4 Evaluarea cursanților și a modulului de formare

140 de membri ai comisiilor de asigurare a calității la nivel de universitate/facultate formați ca evaluatori interni si 100 de experți în evaluare și acreditare din comisiile de asigurare a calității în învățământul superior, la nivel național formați ca evaluatori externi ai calității; minimum 30 de studenti formați ca evaluatori ai calității pentru a participa in misiunile de evaluare externa

V. 4

Comunicare, informare și publicitate

V.4.1 Organizarea a doua conferințe, una de debut și alta de încheiere a proiectului

O conferința de debut si o conferința de încheiere a proiectului

V.4.2 Realizarea unui site al proiectului de prezentare a rezultatelor acestuia

1 site al proiectului realizat si actualizat

 

V.4.3 Publicare a unui număr de 2 ediții ale Quality Assurance Review

2 ediții ale Quality Assurance Review

Publicare materiale rezultate din activitatile II-IV, plus o brosura de prezentare a proiectului, respectiv materiale promoționale pentru cele doua conferinte.

Membrii echipei activității PL V – Experți pe termen lung

Nume prenume

Calitatea in PL IV

Prof.univ.dr. Radu Damian

Coordonator

Amelia Alexandru

Asistent

Mihaela Murgoci

Asistent

V.1. Participarea experților în asigurarea calității la activități de identificare și diseminare

 

V.2. Workshop în domeniul asigurării calității

 

V.3. Sesiuni de formare a actorilor relevanți la nivel de sistem

Anunț în vederea selectării Grupului țintă format din studenți  (ID Grup țintă 129)

În cadrul proiectului QUALITAS, POSDRU/155/1.2/S/141894 – Pachetul de lucru V (PL V) ”Internaționalizare, schimb de bune practici, comunicare în asigurarea calității învățământului superior românesc”, în perioada 13 – 17.03.2015, în municipiul Bacău urmează să fie organizată o sesiune de formare a studenților, ca evaluatori ai calității în învățământul superior, pentru a participa în misiunile de evaluare externă a calității.

În acest sens, echipa de implementare a PL V adresează federațiilor studențești solicitarea de a selecta studenții care să participe la sesiunea de formare, cu respectarea Procedurii de selectare a studenților care fac parte din grupul țintă (Procedura), elaborată în cadrul proiectului de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Termenul pentru transmiterea documentelor solicitate este 02.03.2015, ora 14:00, la Registratura ARACIS situată în Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, etaj 1, sector 5, municipiul București.

1. Anunt;

2. Procedura;

3. Adeverinta Facultate - pdf;

4. Adeverinta Facultate - editabil;

5. Adeverinta Federatie - pdf;

6. Adeverinta Federatie - editabil.

Prezentări PowerPoint - sesiune de formare București:

Evaluarea instituțională a universităților

Evaluarea domeniilor universitare de master

Calitatea în învățământul superior în România și Europa

Elaborarea rapoartelor de evaluare internă (de auto-evaluare) în vederea evaluării externe a programelor de studii universitare de licență

Standarde și linii directoare (SLD) - Sinteză comparativă

Platforme online utilizate de ARACIS

Fișele de vizită, parte a procesului de evaluare externă a calității

Evaluarea programelor universitare de studii oferite prin ID și IFR

Prezentări PowerPoint - Sesiune de formare Bacău:

Spațiul European al Învățământului Superior - Procesul Bologna

Asigurarea calității în România I

Asigurarea calității în România II

Evaluarea instituțională a unei instituții de învățământ superior

Studentul evaluator ARACIS

Tips and tricks privind participarea studenților în evaluări

Prezentări PowerPoint - Sesiune de formare Alba Iulia:

Evaluarea instituțională a universităților

Evaluarea domeniilor universitare de master

Calitatea în învățământul superior în România și Europa

Elaborarea rapoartelor de evaluare internă (de auto-evaluare) în vederea evaluării externe a programelor de studii universitare de licență

Standarde și linii directoare (SLD) - Sinteză comparativă

Fișele de vizită, parte a procesului de evaluare externă a calității

Standarde și linii directoare - Cerințe noi, starea actuală și perspective de realizare

Evaluarea programelor universitare de studii universitare de studii oferite prin ID și IFR

Prezentări PowerPoint - Sesiune de formare Timișoara:

Evaluarea instituțională a universităților

Evaluarea domeniilor universitare de master

Aspecte generale ale evaluării externe

Standarde și linii directoare (SLD) - Cerințe noi, starea actuală și perspective de realizare

Standarde și linii directoare (SLD) - Sinteză comparativă

Elaborarea rapoartelor de evaluare internă (de auto-evaluare) în vederea evaluării externe a programelor de studii universitare de licență

V.4. Comunicare, informare și publicitate

  • Publicații - Revista QAR - Instrucțiuni pentru autori

QAR publică articole științifice pe orice temă legată de asigurarea calității în învățământul superior, contribuţii originale şi inedite.

Acest număr al QAR este editat din fondurile proiectului QUALITAS, în scopul asigurării diseminării acestui proiect – contract POSDRU/155/1.2/S/141894.

Pentru a publica un articol în revista QAR se parcurg următorii pași :

1. Trimiteți articolul conform « Instrucțiunilor de redactare» la următoarea adresă: qar@aracis.ro.

2. ARACIS vă va notifica asupra primirii articolului și a datei aproximative până la care urmează a se efectua recenzia.

3. ARACIS vă va notifica în scris asupra rezultatului recenziei. Dacă acesta este favorabil publicării, vor fi propuse eventuale corecturi și apoi puteți trimite varianta finală a lucrării, în format electronic, la adresa sus menționată.

Apel contributii QAR_Vol 6 nr. 1_iulie 2015

Notă : Așezarea în pagină în format final revine colectivului de redacție. Publicarea articolelor academice în revista QAR este gratuită, iar autorul/primul autor primește un exemplar al revistei în care s-a publicat articolul.

Revista pentru asigurarea calității în învățământul superior

ARACIS - Codul de etică

ARACIS - Code of ethics


Dorim să mulțumim tuturor experților PL V și colaboratorilor, pentru contribuțiile semnificative la realizarea proiectului.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului RomânieiENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE