2013

Abordări analitice ale metodelor și instrumentelor de evaluare a calității în învățământul superior

1. Ranking the Romanian Departments of Sociology. Comparative results of different evaluation methodologies

Mihai Păunescu, Gabriel-Marian Hâncean

2. Subfinanțarea învățământului superior românesc. O abordare instituțională

Adrian Miroiu, Mircea Țeca

3. Governance of Higher Education: Funding Reforms in CEE countries. Perspectives, Challenges and Trends

Ioana Ciucanu

4. Evaluarea schimbărilor organizaţionale în domeniul finanţării învăţământului superior – cazul UEFISCDI

Alexandru Clain

5. Împărțirea resurselor comune: cooperare, parteneriate, competiție și comportament oportunist în accesarea finanțărilor POSDRU pentru școlile doctorale

Mihaela Coșescu

6. Asigurarea calităţii resurselor umane în învăţământul superior

Monica Pușcaș

 

Practici şi experienţe ale instituţiilor româneşti de învăţământ superior privind asigurarea calităţii la nivel intern

7. Demographic factors in assesing quality in higher education: gender differences regarding the satisfaction level of the perceived academic service quality

Diana Ivana, Diana Pitic, Mihaela Drăgan

8. Cercetare privind importanța acordată Proceselor de Asigurare Internă a Calității de către Conducerea Universităților – Studiu de caz

Delia Gologan

9. Quality means doing it right when no one is looking

Anca Prisăcariu

10.Calitatea managementului universitar și managementul calităţii în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

Ioana Bălan, Camelia Tulcan

Dezvoltarea comunității

11.CEENQA workshop: „Benchmarking and Other Best Practicies in Quality Assurance: an international perspective”, Bucharest, 31 may 2013ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE