Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

 

 

Resurse umane - anunțuri de concurs

Nr. 259 din 23.01.2020. Anunțul de selecție experti Rezultat 1.5 - ARACIS QAFIN

Anexa 1 - cerere înscriere

 


12.09.2019 Anunț concurs expert extern IT QAFIN - ARACIS (Nr. 5601/12.09.2019)

Cerere înscriere la concurs

Rezultatul selecției dosarelor (Nr. 5841/01.09.2019)

Rezultate concurs expert IT (Nr.5908/04.10.2019)

 


 

31.01.2019 Anunț concurs expert extern IT QAFIN - ARACIS (Nr. 518/29.01.2019)

Cerere înscriere la concurs

15.02.2019 Rezultat selecție dosare (Nr. 949/15.02.2019)

19.02.2019 Rezultate concurs Expert extern IT (Nr. 1044/19.02.2019)

 

 


07.08.2018 Anunț concurs expert intern IT QAFIN - ARACIS (Nr. 4769/06.08.2018)

 

Cerere înscriere la concurs

Proces-verbal nr. 4854/28.08.2018 privind lipsa candidaturilor pentru postul temporar vacant de Expert IT

 


02.07.2018 Etapa 4. R1. A.1.4. Rezultatele finale QAFIN -ARACIS -2.06.2018 (Nr. 3926/02.07.2018)

 

28.06.2018 Etapa 3. R1. A.1.4. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS (Nr.3829/28.05.2018)

22.06.2018 Etapa 2. Verificare indeplinire condiții generale expeti QAFIN -ARACIS (Nr. 3774/22.06.2018)

22.06.2018 Etapa 1. Opis dosare candidaturi  experti QAFIN_A 1.4_expert evaluare programe de studii (Nr. 3775/22.06.2018)

05.06.2018. Anuntul de selectie experti Rezultat 1 - ARACIS QAFIN (Nr. 3303/05.06.2018)

 


 

31 mai 2018 - Etapa 4 Rezultate finale experți QAFIN - ARACIS (Nr. 3246/31.05.2018)

25 mai 2018 - Etapa 3. R1 - Poziția 1. Activitatea 1.2. Expert Ghiduri si standarde ARACIS. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS

25 mai 2018 - Etapa 3. R1 - Poziția 2.1. Activitatea 1.4. Expert evaluare institutionala. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS

25 mai 2018 - Etapa 3. R1 - Poziția 2.2. Activitatea 1.4. Expert evaluare programe. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS

25 mai 2018 - Etapa 3. R1 - Poziția 2.3. Activitatea 1.4. Expert consultare publica. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS

25 mai 2018 - Etapa 3. R2 - Poziția- Expert Pilotare Metodologie clasificare universitati. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS

25 mai 2018 - Etapa 3. R7 - Poziția 7.1. Expert suport vizite. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS

 

Nr. 2881 din 17.05.2018 Etapa 2. Verificare indeplinire condiții generale expeti QAFIN -ARACIS

Nr. 2791 din 15.05.2018 Etapa I Lista candidaților înscriși proiect QAFIN - ARACIS


Nr. 2465 din 27.04.2018. Anunț de concurs experți QAFIN - ARACIS aprilie 2018

Proces-verbal Nr. 2844/16.05.2018 nedepunere dosare concurs (publicat astazi 21.05.2018)

Nr. 2388 din 26.04.2018. Anunțul de selecție experti Rezultat 7 - ARACIS QAFIN

Nr. 2425 din 26.04.2018. Anunțul de selecție experti Rezultat 2 - ARACIS QAFIN

Nr. 2426 din 26.04.2018. Anunțul de selecție experti Rezultat 1 - ARACIS QAFIN

 


 

Metodologie privind selecția de experți

Anunț de selecție experți Rezultat 1 - ARACIS - QAFIN (Nr. 494/26.01.2018)

Anunț de selecție experți Rezultat 2 - ARACIS - QAFIN (Nr. 495/26.01.2018)

Erată modificare calendar selecție experți Rezultat 1 și Rezultat 2 - QAFIN (6.02.2018)

Informare și erată (Nr. 951/19.02.2018)

Erată modificare calendar de selecție experți Rezultat 1 si Rezultat 2 - QAFIN (Nr. 1205/02.03.2018)

Etapa I Listă dosare depuse candidaturi experți QAFIN - ARACIS (Nr 1230/05.03.2018)

Etapa II Verificare îndeplinire condiții generale experți QAFIN - ARACIS (Nr.1287/06.03.2018)

Etapa III. Afișarea  rezultatelor în urma  verificării îndeplinirii  condițiilor specifice

Etapa 3. R1 - Poziția 1. Expert metodologie ARACIS. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS (Nr.1355/12.03.2018)

Etapa 3. R1 - Poziția 3. Expert comunicare. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS (Nr.1357/12.03.2018)

Etapa 3. R1 - Poziția 4. Expert principii orizontale. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS (Nr.1358/12.03.2018)

Etapa 3. R2 - Poziția 1. Expert Metodologie clasificare universitati. Rezultatele condițiilor specifice  QAFIN -ARACIS (nr.1356/12.03.2018)

Etapa 4. R1 - Poziția 1. Expert metodologie ARACIS. Rezultatele finale QAFIN -ARACIS (Nr. 1431 din 15.03.2018)

Etapa 4. R1 - Poziția 3. Expert comunicare. Rezultatele finale  QAFIN -ARACIS (NR. 1432 din 15.03.2018)

Etapa 4. R1 - Poziția 4. Expert principii orizontale. Rezultatele finale  QAFIN -ARACIS (Nr. 1433 din 15.03.2018)

Etapa 4. R2 - Poziția- Expert Metodologie clasificare universitati. Rezultatele finale QAFIN -ARACIS (Nr. 1434 din 15.03.2018)

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învătământul Superior – ARACIS anunță scoaterea la concurs a 3 (trei) posturi contractuale de execuție, temporar vacante, pe perioada determinată de implementare a proiectului „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate QAFIN”, cod SIPOCA 16 :

 

  • Coordonator raportare comunicare partener (expert, grad IA)
  • Expert management contracte (PJ) și achiziții publice partener (expert, grad IA)
  • Coordonator monitorizare, evaluare și raportare partener (expert, grad IA)

Anunț concurs

Cerere Concurs

Tabel privind rezultatul selectiei dosarului

Centralizator nominal privind rezultatele finale ale concursului

 

 

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

- site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă: www.fonduriadministratie.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

 

 

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE