Istoric

În ultimii 20 de ani schimbările din învățământul superior din România, ca de altfel din întreaga Europă și din multe alte părți ale lumii, au fost pe cât de multiple și radicale, pe atât de continue. Încă de la începutul anilor 1990, când au fost înființate în România primele universități particulare, a crescut rapid nu numai numărul universităților şi al facultăților dar şi al programe de studii/specializări. Ca urmare a acestor diversificări și multiplicări, a fost adoptată Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. În baza acestei legi a fost înființat Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare (CNEAA), care în perioada 1993-2006  a desfășurat activități susținute, de evaluare, de acreditare instituțională și de programe.

Odată cu participarea României la Procesul Bologna, începând cu 1999, evoluțiile din Spațiul European al Învățământului Superior au impus o nouă abordare a conceptelor şi procedurilor de evaluare și asigurare a calității. Astfel, ARACIS a luat ființă în anul 2005 în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006. Deşi conform legii ARACIS a preluat patrimoniul și toate drepturile si obligațiile, infrastructura logistică, personalul tehnic si baza de date ale Consiliului Național de Evaluare si Acreditare Academică, misiunea şi modul de funcţionare a noii instituţii sunt definite în concordanţă cu evoluţiile Europene stabilite de miniştrii responsabili cu învăţământul superior în conferinţele desfăşurate din doi în doi ani, începând cu anul 2001.

ARACIS este o instituție publică autonomă, de interes național, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri si cheltuieli. Agenția nu este supusă ingerințelor politice sau de orice alt fel. În conformitate cu prevederile legale, ARACIS se finanțează după cum urmează:

  • venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calității, încheiate inclusiv cu Ministerul Educației, Cercetării și Inovării;
  • tarife de autorizare și acreditare a instituțiilor de învățământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS si aprobate prin hotărâre a Guvernului;
  • tarife de evaluare externă a calității, propuse de ARACIS și aprobate prin hotărâre a Guvernului;
  • fonduri externe nerambursabile, obținute prin participarea la programe internaționale, donații, sponsorizări, alte surse legal constituite.


ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE