În atenția viitorilor studenți, studenți și angajatori

Accesând link-urile de mai jos, veți putea consulta lista specializărilor/programelor de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și care funcționează legal în cadrul instituțiilor de învățământ superior pe ani universitari.

Din aceste nomenclatoare ale specializărilor, publicul larg poate afla răspunsul la diverse întrebări, așa cum sunt:

Un viitor student: Este specializarea/programul de studii pe care doresc să îl urmez acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu?

Un student: Este specializarea/programul de studii la care sunt înscris acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu?

Un angajator: Candidații la o poziție/funcție în entitate (firmă, instituție publică etc) au parcurs un program de studii acreditat sau autorizat să funcționeze provizoriu?

Important: Pentru verificarea autorizării de funcționare provizorie și/sau acreditare a programelor de studii universitare de licență și acreditarea programelor de studii universitare de master se va selecta anul de publicare a actului normativ corespunzător primului an de studiu.

De exemplu: Dacă anul I de studiu este aferent anului universitar 2015-2016 se va consulta HG 575/2015 completat prin HG 781/2015 pentru programe de studii universitare de licență și HG 595/2015 completat cu HG 778/2015 pentru programele universitare de master.

În cazul în care aveți întrebări cu privire la valabilitatea diplomelor, rugăm să vă adresați Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educației Naționale, instituție abilitată în furnizarea acestor informații.

 

Programe de studii universitare de licență

Nr_crt_0001_HG_568-1995.pdf

Nr_crt_0002_HG_225-1996.pdf

Nr_crt_0003_HG_1371-1996.pdf

Nr_crt_0004_HG_294-1997.pdf

Nr_crt_0005_HG_442-1998.pdf

Nr_crt_0006_HG_535-1999.pdf

Nr_crt_0007_HG_645-2000.pdf

Nr_crt_0008_HG_696-2000.pdf

Nr_crt_0009_HG_999-2000.pdf

Nr_crt_0010_HG_1215-2000.pdf

Nr_crt_0011_HG_1370-2000.pdf

Nr_crt_0012_HG_1026-2001.pdf

Nr_crt_0013_HG_1336-2001.pdf

Nr_crt_0014_HG_410-2002.pdf

Nr_crt_0015_HG_944-2002.pdf

Nr_crt_0016_HG_682-2003.pdf

Nr_crt_0017_HG_693-2003.pdf

Nr_crt_0018_HG_1082_-2003.pdf

Nr_crt_0019_HG_896-2004.pdf

Nr_crt_0020_HG_940-2004.pdf

Nr_crt_0021_HG_1609-2004.pdf

Nr_crt_0022_HG_88-2005.pdf

Nr_crt_0023_HG_916-2005.pdf

Nr_crt_0024_HG_1175-2006.pdf

Nr_crt_0025_HG_501-2007.pdf

Nr_crt_0026_HG_676-2007.pdf

Nr_crt_0027_HG_981-2007.pdf

Nr_crt_0028_HG_635-2008.pdf

Nr_crt_0029_HG_890-2008.pdf

Nr_crt_0030_HG_922-2008.pdf

Nr_crt_0031_HG_749-2009.pdf

Nr_crt_0032_HG_943-2009.pdf

Nr_crt_0033_HG_1093-2009.pdf

Nr_crt_0034_HG_631-2010.pdf

Nr_crt_0035_HG_87-2011.pdf

Nr_crt_0036_HG_966-2011.pdf

Nr_crt_0037_HG_84-2012.pdf

Nr_crt_0038_HG_707-2012.pdf

Nr_crt_0039_HG_493-2013.pdf

Nr_crt_0040_HG_730-2013.pdf

Nr_crt_0041_HG_580-2014.pdf

Nr_crt_0042_HG_1071-2014.pdf

Nr_crt_0043_HG_575-2015.pdf

Nr_crt_0044_HG_781-2015.pdf

Nr_crt_0044_bis_RECTIFICARE__HG_781-2015.pdf

Nr_crt_0045_HG_376-2016.pdf

Nr_crt_0046_HG_654_-2016.pdf

Nr_crt_0047_HG_140-2017.pdf

Nr_crt_0048_HG_615-2017.pdf

Nr_crt_0049_HG_158-2018.pdf

Nr_crt_0049_bis_RECTIFICARE_HG_158-2018.pdf

Nr_crt_0050_HG_692-2018.docx

Nr_crt_0051_HG_326-2019.pdf

Nr_crt_0052_Anexa_la_HG_326-2019.pdf

Nr_crt_0053_HG_640-2019.pdf

Nr_crt_0054_ANEXA_LA_HG_640-2019.pdf

Programe de studii universitare de master

Nr_crt_0001_OM_3628-2008.pdf

Nr_crt_0002_OM_4644-2008.pdf

Nr_crt_0003_OM_4936-2008.pdf

Nr_crt_0004_OM_5484-2008.pdf

Nr_crt_0005_OM_5538-2008.pdf

Nr_crt_0006_OM_4666-2009.pdf

Nr_crt_0007_OM_5394-2009.pdf

Nr_crt_0008_OM_5356-2009_-_MASTERATE_PRIN_DECIZIA_UNIVERSITATILOR.pdf

Nr_crt_0009_OM_4630_-_2010.pdf

Nr_crt_0010_OM_5239_-2010.pdf

Nr_crt_0011_OM_5224-2011.pdf

Nr_crt_0011_bis_ANEXA_LA_OM_5224-2011.pdf

Nr_crt_0012_OM_6687-2011.pdf

Nr_crt_0013_OM_4945-2012.pdf

Nr_crt_0014_OM_5823-2012.pdf

Nr_crt_0015_HG_581-2013.pdf

Nr_crt_0016_HG_303-2014.pdf

Nr_crt_0017_HG_582-2014.pdf

Nr_crt_0018_HG_827-2014.pdf

Nr_crt_0019_HG_595-2015.pdf

Nr_crt_0019_bis_ANEXA_LA_HG_595-2015.pdf

Nr_crt_0020_ANEXA_LA_HG_778-2015.pdf

Nr_crt_0021_HG_402-2016.pdf

Nr_crt_0022_HG_664-2016.pdf

Nr_crt_0023_HG_117-2017.pdf

Nr_crt_0024_HG_614-2017.pdf

Nr_crt_0025_HG_185_-2018.pdf

Nr_crt_0026_HG_691-2018.pdf

Nr_crt_0027_HG_641-2019.pdf

Nr_crt_0028_ANEXA_LA_HG_641-2019.pdfENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE