Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Rezultatele și activitățile specifice ale proiectului QAFIN:

11 -15 iunie 2018 - Prezentare  generala proiect QAFIN

REZULTATUL 1. Metodologie și ghiduri privind evaluarea externă a calității în învățământul superior din România

Mai 2018- Egalitatea de gen.  Mini-raport Rezultatul 1

Februarie 2019 - Preconsultare privind evaluarea, standardele de calitate și metodologia

August 2019_R.1_ Annex Quality Procedures Handbook English_var 1

August 2019_R.1_ draft External Evaluation MethodologyJuly 2019_EN_var 1

Septembrie 2019_R.1_ Annex Quality Procedures Handbook_ Romanian Translation

1. Prezentare generală Proiect QAFIN 25 octombrie 2019

2. Itemi prezentare Prof. Stefan Stanciu 25 octombrie 2019

WB IQA Guidelines 25.10.2019

WB Methodology QA prop in nutshell 25.10.2019

WB QA Joint Programmes 25.10.2019

Noiembrie 2019 Output - 3.1 draft External Evaluation Methodology Revised final English

Noiembrie 2019 Output - 3.1 draft External Evaluation Methodology Romanian Translation Revised final RO

Noiembrie 2019 - Prezentare proiect QAFIN Timișoara

Noiembrie 2019 - Prezentare QA Joint Programmes Timișoara

Decembrie 2019 - Chestionar Consultare publică Metodologie ARACIS

Prezentare proiect QAFIN R1 - Iasi 13 decembrie 2019

IS terminologie generală JP Iasi 13 decembrie 2019

QA Joint Programmes Iasi 13 decembrie 2019

 

 

REZULTATUL 2. Metodologie deevaluare a universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii îmbunătățită. Raport cu privire la clasificarea universităților și a programelor de studii

Metode și criterii în vederea clasificării universităților pe bază de date statistice 2017-2018 (ședință CNR - 1-4 Februarie 2018 - Brașov)

Metode și criterii în vederea clasificării universităților pe bază de date statistice 2017-2018 (ședință CNR - 1-4 Februarie 2018 - Brașov) - Prezentare

Draft Metodologie de evaluare a universităților în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii

Draft Recommendation for the Methodology for the Classification of Higher Education Institutions and Ranking of Study Programs

1-2 mai 2018 CNR Oradea -  Rezultatul 2 Clasificarea universitatilor si ierarhizarea programelor  QAFIN

Anexa 1. Descrierea indicatorilor de clasificare si ierarhizare

Output 2.2 Classification-varianta finala BM

12.04.2019 Prezentare - Consultare publică București Metodologie

12.04.2019 Anexa 1 la Metodologie - Lista indicatori

18.04.2019 Prezentare - Consultare publică Iași - Metodologie

31.05.2019 Prezentare ARACIS Consultare Timisoara

01.07.2019 Anexa Indicatori la Metodologie - Ajustari in pilotare

02.10.2019 R.2 Anexa I și II  Indicatori Metodologie QAFIN- dupa pilotare

14.11.2019 R.2. Anexa I și II  Indicatori Metodologie QAFIN_dupa pilotare_dupaCNR

Prezentare ARACIS CNR 14 decembrie 2019

REZULTATUL 3. Studiu cu privire la date și bune practici la nivel european privind asigurarea calității și clasificarea în învățământul superior, precum și asupra impactului practicilor curente în domeniu, la nivel național

Rezultat 3. dec. 2017 Quality Assurance in European Higher Education FINAL (1) romana

Rezultat 3. dec. 2017 Quality Assurance in European Higher Education FINAL (1)

REZULTATUL 4. Regulament de Organizare și Funcționare al ARACIS actualizat și manual de proceduri interne dezvoltat

REZULTATUL 5. Manual de proceduri, cu privire la rolul și competențele MEN, și ale consiliilor subordonate, respectiv ARACIS, în ceea ce privește asigurarea calității, și la modul de colaborare între cele două instituții

REZULTATUL 6. Personal din MEN și consiliile subordonate (CNCS, CNADTCU, CNFIS), ARACIS și instituții de învățământ superior instruit sau informat, cu privire la implementarea metodologiilor elaborate, inclusiv pentru asigurarea unei sustenabilități corespunzătoare

REZULTATUL 7. Personal din MEN și ARACIS participant la schimb de bune practici cu alte agenții de asigurarea a calității în învățământul superior, listate în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (European Quality Assurance Register EQAR)

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

- site-ul web al Programului Operațional Capacitate Administrativă: www.fonduriadministratie.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE