Participarea ARACIS la proiectul internațional

Baza de date privind rezultatele asigurării externe a calității  - DEQAR

Database of External Quality Assurance Results - DEQAR

Tip proiect: proiect finanțat prin Programul Erasmus+, Acțiunea cheie 3

Nr. acord: 2017-2871/001-001

Nr. proiect: 590216-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-FORWORD

Perioada de implementare: 24 de luni (noiembrie 2017 - octombrie 2019)

Proiectul DEQAR este coordonat de EQAR - Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (European Quality Assurance Register for Higher Education), ARACIS fiind partener.

Parteneri în proiect sunt agenții de asigurare a calității listate în EQAR, organizații europene importante, precum ENQA - Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (The European Association for Quality Assurance in Higher Education), ESU - Uniunea Europeană a Studenților (European Students Union), EUA - Asociația Europeană a Universităților  (European University Association) și un centru de cercetare - The Centre for Higher Education Governance Ghent, din cadrul Universității din Ghent.

Scopul proiectului este dezvoltarea unei baze de date care să îmbunătățească accesul la informații privind instituțiile de învățământ superior/programele de studii universitare ce au făcut obiectul unei evaluări externe a calității, în conformitate cu standardele și ghidurile pentru asigurarea calității în spațiul european al învățământului superior (ESG).

Baza de date va colecta și va oferi acces direct la rapoartele și deciziile luate de agențiile înregistrate în EQAR, ceea ce va contribui la transparența rezultatelor evaluărilor externe și va facilita astfel recunoașterea calificărilor din învățământul superior.

Site proiect: https://www.eqar.eu/kb/projects/deqar-project/

 

 

- COMUNICAT DE PRESĂ -

Lansarea Bazei de date a Rapoartelor de evaluare externă a calității - DEQAR

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în calitate de partener în proiectul “Baza de date privind rezultatele asigurării externe a calității - DEQAR” (Database of External Quality Assurance Results - DEQAR), coordonat de EQAR - Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, are plăcerea să anunțe lansarea Bazei de date a Rapoartelor de evaluare externă a calității - DEQAR, care vizează creșterea transparenței asigurării calității educaţiei la nivel universitar în ţările Spaţiului European al Învăţământului Superior.

Baza de date DEQAR, disponibilă la adresa: http://www.deqar.eu/, permite unor categorii diverse de utilizatori să identifice dacă o instituție de învățământ superior a fost evaluată extern (la nivel instituțional sau la nivel de programe de studii) în conformitate cu Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) și totodată să acceseze facil rapoartele de evaluare externă aferente respectivelor evaluări. Un sondaj realizat în anul 2016 la nivel european a relevat faptul că rapoartele de evaluare externă sunt uneori dificil de identificat, mai ales atunci când accesarea se face dintr-o alta țară.

Dezvoltarea și lansarea Bazei de date a Rapoartelor de evaluare externă a calității – DEQAR reprezintă o etapă importantă a facilitării accesului la rezultatele evaluărilor externe și a recunoașterii calificărilor din învățământul superior. Proiectul DEQAR marchează totodată aniversarea a 10 ani de la înființarea EQAR, perioadă în care s-a ajuns în prezent la înregistrarea a 43 de agenţii din 25 de ţări. Dintre agenţiile înregistrate, 17, printre care și ARACIS, sunt partenere în proiectul DEQAR.

Versiunea actuală a bazei de date, cu caracter preliminar, include aproximativ 400 de instituții de învățământ superior din Belgia, Croația, Finlanda, România și Spania.

Proiectul DEQAR este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul ERASMUS+. Proiectul este coordonat de EQAR și are ca parteneri 17 agenții de asigurare a calității listate în EQAR, organizații europene importante, precum ENQA - Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, ESU - Uniunea Europeană a Studenților, EUA - Asociația Europeană a Universităților, EURASHE - Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior și un centru de cercetare din cadrul Universității din Ghent, Belgia.

În perioada următoare, se așteaptă ca baza de date să fie dezvoltată prin contribuția agențiilor de asigurare a calității listate în EQAR, care sunt invitate și încurajate să participe la încărcarea rapoartelor de evaluare externă în baza de date DEQAR. Lansarea bazei de date finale va avea loc în octombrie 2018.

Mai multe informații despre proiectul DEQAR: http://www.aracis.ro/proiecte/deqar/

12 iunie 2018

ARACIS, Biroul Comunicare și Relații Publice

E-mail: office@aracis.ro

Telefon: 021.206.76.32ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE