Participarea ARACIS la proiectul internațional

Adoptarea unei abordări reflexive a egalității de gen pentru transformarea instituțională – TARGET

 

Tip proiect: proiect finanțat prin Programul Orizont 2020

Nr. acord: 741672

Perioada de implementare: 48 de luni (1 mai 2017 - 30 aprilie 2021)

Proiectul TARGET este coordonat de Institutul de Studii Avansate din Austria, ARACIS fiind partener.

Parteneri: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (România), Fundaţia de Promovare a Cercetării (Cipru), Fundaţia Regională de Cercetare Biomedicală (Italia), Fundaţia Elenă pentru Politică Europeană şi Străină (Grecia), Universitatea Hassan II din Casablanca (Maroc), Universitatea din Belgrad (Serbia), Reţeaua Mediteraneană a Şcolilor de Ingineri (Franţa), Notus: Cercetare Socială Aplicată (Spania), Fundaţia Giacomo Brodolini (Italia).

Obiectivele proiectului:

- să contribuie la promovarea egalității de gen în cercetare și dezvoltare prin susținerea unei politici reflexive privind egalitatea de gen în cadrul a șapte instituții inovatoare în domeniul egalității de gen din bazinul mediteranean;

- să inițieze un discurs național privind egalitatea de gen în cercetare și dezvoltare;

- să contribuie la discursul internațional prin furnizarea de instrumente și analize comparative.

Rezultate așteptate: Proiectul va iniția schimbarea instituțională în cadrul a șapte instituții inovatoare în egalitatea de gen din bazinul mediteranean, incluzând organizații de cercetare, organizații de finanțare a cercetării și o rețea de universități. Abordarea TARGET depășește adoptarea formală a unei politici privind egalitatea de gen, focalizându-se pe un proces iterativ și reflexiv către asigurarea egalităţii la nivel instituțional şi consolidarea unei comunități de practică pentru susţinerea egalităţii de gen în cadrul instituției.

Site proiect: http://www.gendertarget.eu

Proiectul TARGET

Al doilea Workshop Instituţional

Bucureşti, 13 iulie 2018

 

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în data de 13 iulie 2018, la sediul din B-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti, cel de-al doilea Workshop Instituţional din cadrul proiectului TAking a Reflexive approach to Gender Equality for institutional Transformation (TARGET). Proiectul este finanţat prin Programul European Horizon 2020, ARACIS fiind partener alături de instituţii din Austria, Italia, Cipru, Grecia, Maroc, Serbia, Franţa şi Spania.

În cadrul evenimentului, Prof. Giovanna VINGELLI de la Fundaţia Giacomo Brodolini a prezentat concluziile celui mai recent Workshop de tip Capacity Building, care a avut loc la Milano, în perioada 25-26 iunie 2018.

De asemenea, Prof. Cătălina RADU de la Academia de Studii Economice din Bucureşti a prezentat prima versiune a Planului de Egalitate de Gen dezvoltat pentru ARACIS, cu definirea a opt obiective, focalizate pe următoarele patru direcţii: resurse umane, structuri de decizie, conţinutul cercetării şi măsuri transversale.

Pe lângă echipa de proiect, conducerea şi angajaţi ai ARACIS, la eveniment au participat: un reprezentant al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) şi studenţi.

Primul Workshop Instituţional din cadrul proiectului TARGET a avut loc în data de

3 mai 2018, ocazie cu care a fost discutat Instrumentul de Audit pentru Egalitatea de Gen.

Agendă workshop

Fotografii workshop

Acest proiect a primit finanțare din Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, prin acordul de finanțare nr. 741672.

 

Anunț de concurs pentru postul temporar vacant de EXPERT extern Gender Equality Policies - expert în elaborarea unor scheme de derulare a activităților privind politicile egalității de șansă din cadrul proiectului “TAking a Reflexive approach to Gender Equality for Institutional Transformation” – Project Number: 741672, în cadrul programului Orizont 2020

Rezultat concurs

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior anunță scoaterea la concurs a postului temporar vacant de EXPERT extern Gender Equality Policies - expert în elaborarea unor scheme de derulare a activităților privind politicile egalității de șansă din cadrul proiectului “TAking a Reflexive approach to Gender Equality for Institutional Transformation” – Project Number: 741672, în cadrul programului Orizont 2020.

Anunț de concurs

Cerere de înscriere

Centralizator nominal privind rezultatele concursului (afisat astazi 31.05.2019)

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE