Participarea ARACIS la proiectul internațional

IMPLICAREA EFICACE A PĂRȚILOR INTERESATE ÎN ACTIVITĂȚI EXTERNE DE ASIGURARE A CALITĂȚII ESQA

Tip proiect: proiect co-finanțat prin Programul Erasmus+:

Nr. acord: 2018-3821/014-001

Nr. proiect: 607068-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA3-BOLOGNA

Perioada de implementare: 24 de luni (mai 2019 - aprilie 2021)

Coordonator

1. MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Parteneri

2. AGENTIA NATIONALA DE ASIGURARE A CALITATII IN EDUCATIE SI CERCETARE – ANACEC, R. Moldova

3. AGENTIA ROMANA DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL SUPERIOR – ARACIS, România

4. ASSOCIATION EUROPÉENNE D'INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - EURASHE

5. DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION – DAI, Danemarca

6. EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION AISBL - ENQA

7. EUROPEAN STUDENTS' UNION - ESU

8. HAUT CONSEIL DE L'EVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – HCÉRES, Franța

9. NATSIONALNA AGENTSIYA ZA OTSENYAVANE I AKREDITATSIYA – NEAA, Bulgaria

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, a demarat implementarea proiectului Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității ESQA, cod 607068-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA3-BOLOGNA, aprobat de către Agenția Executivă Educație, Audiovizual și Cultură - EACEA, în vederea co-finanţării din Programul ERASMUS+: Învățământ Superior - Alianțele cunoașterii, Suport Bologna, Jean Monnet, acțiunea cheie Suport pentru implementarea reformelor la nivelul Spațiului European al Învățământului Superior (European Higher Education Area - EHEA).

Proiectul se derulează pe o perioadă de doi ani și este implementat în parteneriat cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), precum și cu agenții de asigurare a calității din Bulgaria, Danemarca, Franța și R. Moldova, dar și cu Organizația Europeană a Studenților (ESU), Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) și Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE).

Principalul obiectiv vizat îl reprezintă identificarea mijloacelor prin care este posibilă creșterea implicării actorilor interesați în procesele de asigurare externă a calității, la nivelul țărilor membre în Spațiul European al Învățământului Superior, în concordanță cu prevederile Standardelor și Liniilor Directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG) 2015.

Prin activitățile sale, proiectul sprijină Grupul de Monitorizare a Procesului Bologna (Bologna Follow-Up Group/BFUG), asigurarea calității fiind una dintre reformele cheie vizate de acesta.

În vederea atingerii obiectivului vizat, se va realiza mai întâi un studiu la nivelul țărilor membre EHEA, analizând implicarea părților interesate în procesele de asigurare externă a calității, cu identificarea și prezentarea unor exemple de bună practică. Cele cinci agenții de asigurare a calității membre în consorțiu vor participa la activități de tip peer - review și peer - learning, în etapa de diagnoză.

În baza acestor rezultate, va fi dezvoltat un Ghid, care are în vedere, în principal, definirea rolului și profilului diferitelor categorii de actori, proceduri pentru recrutarea acestora, adecvate profilului definit, modalități eficace de implicare a acestora în activitățile de asigurare a calității, incluzând o mai bună comunicare sau cursuri de formare adecvate. În final, agențiile partenere vor analiza și identifica măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ghidului în activitatea proprie de asigurare a calității.

Având în vedere parteneriatul constituit precum și activitățile propuse, se așteaptă ca proiectul să aibă un impact important la nivelul țărilor membre în Spațiul European al Învățământului Superior, pe termen lung contribuind la creșterea relevanței și impactului proceselor de asigurare a calității.

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE