Consiliul ARACIS

Președinte:

Prof. univ. dr. Petrescu Iordan - Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

Vicepreședinte:

Conf. univ. dr. Ghiţulică Cristina - Universitatea Politehnica din Bucureşti

Secretar general:

Prof. univ. dr. Cojocaru Dorian - Universitatea din Craiova

Director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității:

Prof. univ. dr. Bunoiu Mădălin - Universitatea de Vest din Timișoara

Departamentul de Evaluare Externă a Calității:

Prof. univ. dr. Popa Ion - Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof. univ. dr. Opre Adrian - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Ioan Ianoș - Universitatea din București

Prof. univ. dr. Lascăr Ioan - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti

Prof. univ. dr. Luca Iamandi - Universitatea „Danubius" din Galaţi

Prof. univ. dr.ing. - Neculai-Eugen Seghedin - Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Erbașu Romeo-Cristian

Țucă Petrișor-Laurențiu - Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

Director al Departamentului de Acreditare:

Prof. univ. dr. Simona Lache - Universitatea „Transilvania” din Brașov

Departamentul de Acreditare:

Conf. univ. dr. Corbu Nicoleta - Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Prof. univ. dr. Grigoraş Gheorghe - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Prof. univ. dr. Nagy Ladislau - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Hadăr Anton - Universitatea Politehnica din București (reprezentant al sindicatului cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior)

Prof. univ. dr. Stan Vasilica - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Radu-Nicolaie Oprean - Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

Dediu Vlad-Valentin - Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR)

Responsabil al Comisiei Consultative:

-

Responsabil cu Învațământul la Distanță:

-

Comisia consultativă ARACIS

Acad. Ionel Haiduc - Preşedintele Academiei Române

Prof. Dinu Airinei - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. Cezar Birzea – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Prof. Oprea Călin – Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti

Prof. Dumitru Gaşpar – Universitatea de Vest din Timişoara

Prof. Viorel Lefter – Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof. Mircea Miclea – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Prof. Mircea Cristel Muthu – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Prof. Delia Marina Podea – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad - Suspendat din comisia consultativă

Prof. Gheorghe Popa – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. Alexandru Popovici – Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

Prof. Zoltan Rostas – Universitatea din Bucureşti

Prof. Gheorghe Solomon – Universitatea Politehnica din Bucureşti

Prof. Emilian Stancu - Universitatea din București

Prof. Paul Șerban Agachi - Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca

Prof. Mircea Ivănescu - Universitatea din Craiova

Prof. Adrian Miroiu - S.N.S.P.A

Prof. Mihai Octavian Popescu - Universitatea Politehnica din București

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE