Strategia

Agenția își desfășoară activitatea în baza celor mai bune practici internaționale, care sunt preluate în propria Metodologie și a căror implementare este orientată atât spre evaluarea cât și spre asigurarea calității învățământului superior din România, ca parte a Spațiului European al Învățământului Superior.

 

Strategia agenției reflectă misiunea asumată de către ARACIS în vederea asigurării și îmbunătățirii constante a calității în învățământul superior din România precum și a propriei activități și poate fi descrisă prin următoarele obiective majore:

  • Îmbunătățirea metodologiei de evaluare externă în deplină concordanță cu Standardele și Liniile Directoare pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education - ESG);
  • Îmbunătăţirea permanentă a calităţii Ghidurilor asociate Metodologiei prin creșterea valorii lor aplicative și relevanței pentru beneficiari;
  • Creşterea rolului studenţilor şi angajatorilor în cadrul procesului de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;

 

  • Accelerarea tranziţiei de la evaluarea  datelor de intrare la evaluarea predominantă a rezultatelor  învăţării, a inserției absolvenților în mediul economic și social ca măsură a rezultatelor asigurării calității educației;
  • Continuarea colaborării cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării  în vederea promovării unor principii, reglementări şi  norme pentru asigurarea calităţii unitare şi comparabile pentru întreg învăţământul superior din România, de stat şi particular.

 

  • Elaborarea de referințe pentru universități în vederea poziționării lor inter-universitare în funcție de performanțele calității;
  • Dezvoltarea relațiilor dintre cadrul național al calificărilor și asigurarea calității, respectiv dintre ACPART și ARACIS;
  • Colaborarea cu CNFIS și CNCSIS în vederea îmbunătățirii compatibilizării indicatorilor de performanță, inclusiv a celor cu relevanță în finanțarea instituțiilor de învățământ superior.

Strategia ARACIS pentru perioada 2018-2021

Plan operațional al ARACIS - 2018

Plan operațional al ARACIS pentru anul 2019

 

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE