Evaluarea ARACIS de către ENQA
 

Decizia ENAEE privind reautorizarea ARACIS pentru a acorda calificativul EUR-ACE Label

 

 
Rezultatul evaluării externe a ARACIS de către EQAR în vederea menținerii agenției în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității (EQAR)

În urma evaluării externe coordonată de ENQA, Register Commitee a aprobat reînnoirea includerii ARACIS în registrul EQAR, cu valabilitate până la 30.09.2023.

Attached: Decision of the Register Committee, 03/04/2019
Doamna Prof. dr. ing. Cristina Ghițulică - membră în ENQA Board
Cu ocazia celei de a 9-a Adunări Generale a European Association for Quality Assurance in Higher Education, care a avut loc în 18-19 Octombrie 2018 la Astana Kazakstan doamna profesor Cristina Ghițulică, vicepreședinte ARACIS, a fost aleasă în ENQA Board. Asociația ENQA reunește 52 membri cu drepturi depline și 51 afiliați.

Rezultatul evaluării externe a ARACIS de către ENQA

În urma evaluării externe coordonată de ENQA, efectuată în anul 2018, Board-ul ENQA a reconfirmat, la 13.09.2018,  calitatea ARACIS de agenție membră a ENQA pentru următorii cinci ani, începând cu data sus-menționată.

Scrisoare Board ENQA

Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS)

Bdul Marasti nr.59, sector 1 (in cadrul USAMV Bucuresti - Facultatea de imbunatatiri funciare)

011464 Bucharest Romania

Bern, 1 October 2018

Subject: Reconfirmation of membership of ARACIS in ENQA

Dear Mr. Damian,

I am pleased to inform you that, at its meeting of 13 September 2018, the Board of ENQA agreed to reconfirm the ARACIS membership of ENQA for five years from that date. The Board concluded that ARACIS is in compliance with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015) and thus fulfils the membership criteria according to article 6, paragraph 1 of ENQA‘s rules of procedure.

Overall, the Board commends the efforts ARACIS has made since the last review to further enhance its quality assurance activities.

The Board would like to provide an articulation regarding standard 3.6 Internal quality assurance and professional conduct, where its opinion differs from that of the panel:

ESG 3.6 Internal quality assurance and professional conduct

The review panel notes that “ARACIS should provide searchable digital copies of evaluation reports to the members of its Permanent Specialty Commissions and other committees in advance of meetings where such reports are discussed”. While the recommendation of the review panel under this standard remains justified and relevant, the Board is of the opinion that the panel’s judgement of the standard 3.6 as substantially compliant was overly strict as the requirements of the standard are met. Therefore, in the opinion of the Board, the standard

3.6 can be considered as fully compliant.

Furthermore, the Board emphasises the need to give more attention to ESG standards 3.4 and

2.6. Concerning ESG 3.4 Thematic analysis, the Board calls for ARACIS to continue with the good practice of regular publishing of reports that describe and analyse the general findings of their external quality assurance activities, such as the annual synthetic reports on the quality and quality assurance in Romanian higher education.


The Board would also like ARACIS to take specific note of the panel’s recommendation in relation to standard 2.6 Reporting, where ARACIS, as noted by the panel, “should ensure that they deliver improved performance, storage, organisation and presentation of data, including via the new ARACIS website, and that all its reports can be indexed by internet search engines”.

The Board would like to receive a follow-up report within two years of its decision, i.e. by September 2020.

The Board also encourages ARACIS to take advantage of the voluntary progress visit – a new enhancement-led feature in the review process. The visit would take place in about two years’ time from this decision. The ENQA Secretariat will be in touch with you in about a year’s time to discuss this possibility. The costs of this visit have already been included as part of the review fee and are non-refundable except for the travel costs of the experts. More information about the progress visit can be found in the Guidelines for ENQA Agency Reviews. If you have any further queries, please do not hesitate to contact the ENQA Secretariat.

Please accept my congratulations for the re-confirmation of membership of ARACIS. Yours sincerely,

Christoph Grolimund President

 

 

 

 

 

 

Annex: Areas for development

 

 

Detalii pot fi găsite mai jos:

Scrisoare Board ENQA – rezultat evaluare (13.09.2018)

Raport ENQA de evaluare a ARACIS (2018)

https://enqa.eu/index.php/reviews/review-reports-and-decisions/
Noul Președinte CEENQA este prof. dr. ing. Cristina Ghițulică

Cu ocazia Adunării Generale a asociației transnaționale Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA), care a avut loc la Tirana in 12 Mai 2018, doamna prof. dr. ing. Cristina-Daniela Ghițulică, vicepreședinte al ARACIS, a fost aleasă Președinte al CEENQA pentru un mandat de doi ani. Asociația reunește 30 de agenții cu activitate în domeniul asigurării calității din 21 de țări.

 

Evaluare 2018

Comisia de evaluare:

David William Cairns (Președinte, expert în asigurarea calității – nominalizat de ENQA)

Agnes Leinweber (Secretar, expert în asigurarea calității – nominalizat de ENQA)

Hannele Marjatta Niemi (cadru didactic – nominalizat de EUA)

Simona Dimovska (student – nominalizat de ESU)

Scrisoare Board ENQA – rezultat evaluare (13.09.2018)

Raport ENQA de evaluare a ARACIS (2018)

Raport de autoevaluare al ARACIS_Noiembrie 2017

Anexe_Raport de autoevaluare al ARACIS_Noiembrie 2017

Annex I Terms of Reference ENQA coordinated review ARACIS

 

Evaluari anterioare

Evaluarea ARACIS de către ENQA din 2013

 

Comisia de evaluare a fost alcătuită din:

- Dr. David Cairns (Quality Assurance Research for Higher Education Ltd, Marea Britanie, preşedinte),

- Dr. Nieves Pascual (Andalusian Agency of Knowledge, Department of

Evaluation and Accreditation (AAC-DEVA), Spania, secretar),

- Professor Dezsö Sima (Obuda University, Ungaria),

- Dr. Norma Ryan (European University Association (EUA)),

- Anca Mărgineanu (Numire ESU, România)

Raport ENQA de evaluare a ARACIS (2013)

 

 

 

 

 

 

Comunicare ENQA

Scrisoare Board ENQA – rezultat evaluare (28.10.2013)

Raport de progres al ARACIS (30.09.2015)

Solicitare clarificări Raport de progres (20.11.2015)

Răspuns ARACIS solicitare clarificări (27.01.2016)

Comunicare EQAR

Scrisoare EQAR – rezultat înregistrare (22.05.2014)

Substantive Changes Report (03.03.2016)

Solicitare clarificări de la EQAR, privind Substantive Changes Report (18.05.2016)

Răspuns ARACIS solicitare clarificări (06.06.2016)

Scrisoarea EQAR privind Substantive Changes Report (05.09.2016)

 

 

Evaluarea ARACIS de către ENQA din anul 2009

Comisia de evaluare a fost alcătuită din:

- Prof. György Bazsa (Comisia de Acreditare Maghiară, Ungaria, preşedinte),

- Obe de Vries (Inspectoratul pentru Educaţie, Olanda, secretar),

- Prof. Jacques Willems (Universitatea din Ghent, Belgia),

- Stefan Delplace (Numire EURASHE, Belgia),

- Koen Geven (Numire ESU, Olanda)

Raport_ENQA_de_evaluare_a_ARACIS (2009)

ENQA_final_report_on_ARACIS (2009)

ARACIS progress report for ENQA

Scrisoarea ENQA către ARACIS

 

 

 

 

 

 

 


Evaluarea ARACIS de către ESU din anul 2008

Comisia de evaluare a fost alcătuită din:

-Koen Geven, fost Președinte al ESU, Student în Științe Politice în Olanda;

-Katja Kamsek - Slovenia;

-Viorel Proteasa - România.

ESU_External_Review_on_ARACIS.pdf


Evaluarea ARACIS de către EUA din perioada 2007-2008

Comisia de evaluare a fost alcătuită din:

 

- Prof. Jurgen KOHLER - Germania : Profesor de Drept Privat la Universitatea GREIFSWALD, al cărei rector a fost in perioada 1994 - 2000. In perioada 2005-2007 a fost Presedintele Consiliului German al Acreditărilor. Este membru al Comisiei pentru Invățământ superior și cercetare din cadrul Consiliului Europei, în calitate de reprezentant al universităților germane, este membru în Board-ul EUA, în domeniul evaluărilor institutionale. Totodată, este coeditor al "Handbooks on Quality Assurance" si " Bologna Process", membru în diferite comisii de evaluare/acreditare de programe de studii si institutii de invatamânt superior/agentii de asigurare a calitatii.

- Lesley Wilson - Marea Britanie: Secretar General al EUA, fost director al UNESCO -CEPES si al Biroului Tempus.

- Thierry Malan - Franța : Inspector General Onorific al Administrației pentru Educație și Cercetare din Franța, este absolvent al ENA - Ecole Nationale de l'Administration - Paris si a lucrat în domeniul asigurarii calitatii si evaluarii în învatamântul superior

- Lewis PURSER – Irlanda : Director al Departamentului de Afaceri Academice al Asociației Irlandeze a Universităților și evaluator instituțional în cadrul EUA din 1998.

Raport_EUA_evaluare_ARACIS.pdf


Evaluarea independentă a activității ARACIS din perioada 2006-2007

Pilotarea “Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță” de către ARACIS, în perioada anului universitar 2006-2007, ca și alte activități inițiate și finalizate de ARACIS în acest interval, au fost supuse unei evaluări externe efectuate pe bază de contract, de un grup independent de experti români constituiți în „Comitetul de Monitorizare”.

Comitetul de Monitorizare a fost alcătuit din:

- Prof. univ. dr. Mircea Miclea - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;

- Prof. univ. dr. Mihai Korka - Academia de Studii Economice din București;

- Prof. univ. dr. Smaranda Angheni - Universitatea „Titu Maiorescu” din București;

- Prof. univ. dr. Luminița Nicolescu - Academia de Studii Economice din București;

- drd. Bogdan Florian - Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București.

Acesta a elaborat un „Raport independent de evaluare a activității ARACIS în perioada de pilotare a aplicării Metodologiei de evaluare externă a asigurării calității“ (pe scurt, Raportul independent de evaluare), care a fost analizat de Consiliul ARACIS și de Comitetul de Monitorizare în ședința lor comună (din ziua de 4 octombrie 2007). Conținutul Raportului independent de evaluare a fost asumat de membrii Consiliului ARACIS. Plecând de la concluziile acestui Raport, Consiliul ARACIS a elaborat un Plan de măsuri în vederea imbunatatirii calității activității ARACIS.

Totodată, ARACIS a elaborat și publică în prezent Declarația privind misiunea și obiectivele sale, în conformitate cu practica agențiilor similare europene.

Raport_Monitorizare.pdf
Anexa_1.pdf
Anexa_2.pdf
Anexa_3.pdf
Anexa_4.pdf
Plan_actiuni.pdf
Declaratie.pdfENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE